Dokumenty do pobrania

pdf-icon-copy

 

 

  1. Umowa_o_świadczenie_usług_turystycznych
  2. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
  3. Gwarancja ubezpieczeniowa 2018]2019 JAGUAR II
  4. NR KONTA BP JAGUAR II
  5. Warunki uczestnictwa 2017]2018 BP JAGUAR II.